Tel. 02-346-5167

PROJECT : สะพานพระราม 10

ที่ตั้งโครงการ

ข้อมูลโครงการ

PROJECT : สะพานพระราม 10 บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด ได้มีการติดตั้งไฟภายนอกอาคาร อาทิเช่น LED Spot light, LED Wall washer light และได้มีการออกแบบแสงโดยวิศวกรที่มีความชำนาญอีกด้วย

Highlight ในโครงการ

บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด ได้มีการติดตั้งไฟภายนอกอาคาร