Tel. 02-346-5167-77

PROJECT : ANASIRI รังสิต คลอง 2

ที่ตั้งโครงการ

ข้อมูลโครงการ

งานโครงการหมู่บ้าน ANASIRI รังสิต คลอง 2 ปทุมธานี บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด ได้มีการติดตั้งไฟภายในอาคาร อาทิเช่น LED Downlight, Ceiling Light

Highlight ในโครงการ