Tel. 02-346-5167

PROJECT : หอประชุมกองทัพเรือ

ที่ตั้งโครงการ

ข้อมูลโครงการ

งานหอประชุมกองทัพเรือ บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด ได้มีการติดตั้งโคมไฟภายในอาคาร อาทิเช่น Downlight, Strip light

Highlight ในโครงการ