Tel. 02-346-5167

PROJECT : MBK

ที่ตั้งโครงการ

ข้อมูลโครงการ

ห้างสรรพสินค้า MBK บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด ได้มีการติดตั้งไฟภายในอาคาร เช่น LED Downlight

Highlight ในโครงการ

ห้างสรรพสินค้า MBK บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด ได้มีการติดตั้งไฟภายในอาคาร