Tel. 02-346-5167

PROJECT : Have a zeed

ที่ตั้งโครงการ

ข้อมูลโครงการ

ร้าน Have a zeed บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด ได้มีการติดตั้งไฟภายในอาคาร
อาทิเช่น Pendent light

Highlight ในโครงการ

ร้าน Have a zeed บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด ได้มีการติดตั้งไฟภายในอาคาร