Tel. 02-346-5167

CRS : มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

Facebook
Twitter
LinkedIn
บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร (Oxygen Concentrator) ยี่ห้อ OLIVE รุ่น OLV-10 จำนวน 6 เครื่อง โดยมีนายชวลิต เลิศศิริขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด เป็นตัวแทนในการมอบแก่กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เครื่องผลิตออกซิเจนใช้สำหรับผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้ส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลจำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1) รพ.พะเยา จ.พะเยา
2) รพ.แม่ระมาด จ.ตาก
3) รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก
4) รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
5) รพ.พัทลุง จ.พัทลุง
6) นายแพทย์ไผท สิงห์คำ กรมควบคุมโรค
เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 1 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข